Főoldal    |    Eseménynaptár    |    Események    |    Vendégkönyv    |    Webvázlat    
Bemutatkozás    |    A kistérség vonzerejei    |    Leader   |    Települések    |    Elérhetőségek   
Mottó:
" Ha nem teheted azt, hogy külföldi országokat, szép helységeket és városokat láss és ismerj, legalább igyekezz hazádnak azon keskeny körét, melyben születtél, vagy ahol lakol - bármilyen is az - megismerni és ismertetni."
(Jánosfalvi Sándor István)
Hírek / Újdonságok
 Egyesületünkhöz leadott pályázatok bemutatása
Az Erdély TV Tájkép című műsorában mutatták be az egyesületünkön keresztül megvalósult pályázatokat. A műsorfolyam 5 részében 20 pályázattal ill. pályázóval ismerkedhetünk meg, amelyek megtekinthetőek az alábbi linkeken: http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71818 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71484 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71123 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=72474 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=72147

 2015. március 09. - 2015. március 20. között újabb pályázatokat hirdetünk a 112L és 421L intézkedésekben.
Részletekért kattintson a LEADER-fül Aktuális pályázati kiírások menüpontjára.

 Megjelent a 2015. évre szóló Pályázatkiírási-tervezet módosított változata.
Megtekinthető a LEADER-fül alatt.

Hírlevél
Név:
E-mail:
  

Települések

Homoródalmás

A kistérség legészakibb fekvésű települése az egykori Udvarhelyszék második legnépesebb nagyközsége. A Hargitától dél felé nyúló Kis-Homoród völgyében fekszik, északról és nyugatról fenyőkoszorúzta hegyek tövében. Gróf Teleki József 1799-ben ezeket írja Almásról: "igen szép és nagy unitárius falu; melly az Vargyas és Homoród vizei közt van".
Homoródalmás a magas domb és hegyvidék határvonalán fekszik a Dél-Hargita magas platóvidékétől az Erdélyi medence jellegzetes dombvidékéig, 22 km hosszúságban és 5-8 km szélességben, ÉK-DNY irányban. Területe 11250 hektár, amely művelési ágak szerinti mintegy 3600 hektár erdőt, 3250 hektár legelőt, 2800 hektár kaszálót és csupán 800 hektár szántóterületet foglal magába.

Homoródalmási Dávid Ferenc Általános iskola


A faluról az első írásos emlék az 1333-1334. évi pápai tizedjegyzékben maradtak fenn. A ma is jelentős erdővagyonnal rendelkező faluról Jánosfalvi Sándor István a következőképpen morfondírozik: "Ezen falu régentén erdők torkában találta magát, inkább lehetett volna Makkosnak vagy Vadalmásnak, mint jóféle, szelíd Almásnak nevezni". Homoródalmás néven 1609-ben említi először egy kiváltságlevél, a hét kisfalu összeolvadásából - Almás, Kakod, Benesfalva, Varjas, Benczőfalva, Czikefalva, Ipacs - kialakult mai települést.
E táj szépsége, a falu eredeti hagyományos építészete és népművészete, a lakosság vendégszeretete, a földműves, gazdálkodó ember mindennapi élete, a lovas-fogat látványa, a vándorjuhász életmódja, a hajdani s most újra előkerült szerszámok használata maradandó élvezeteket kínálnak a városi és külhoni turisták számára.
Az almási faluturizmusnak hagyományai vannak. Az 1941-ben megjelent "Az utas könyve" a nyaralásra és üdülésre alkalmas községek között ajánlja a Budapesttől 780 km-re fekvő 2900 lakosú nagyközséget, ahol "fizetővendéglátásként magánosoknál kapható penziószerű ellátás (szállás és étkezés) napi 4-6 pengőért. Szoba napi ára 1-1,5 pengő. Szükség esetén vendéglői ellátás vagy közös étkezés is biztosítható."

Almási barlang és környéke


Nevezetességekként az akkor még meglévő eredeti székely népviselettel, a kezdetleges mészégető katlanokkal, a régi és az újabb időkből származó templomromokkal, valamint a gyönyörű kilátással bíró kirándulóhelyekkel csalogatták a főleg anyaországi turistákat.
Gazdasági életében fontos szerepet játszott a földművelés és állattenyésztés mellett a mészégetés. Udvarhelyszék leghíresebb mészégetői voltak az almásiak, az égetett meszet elvitték szekéren a Nyárádmentére, Mezőségre, Küküllők vidékére, ahol az égetett meszet gabonára cserélték. A mészégetés és az égetett mész árusítása bizonyíthatóan a XVIII. század végétől a kollektivizálásig a falu többségének fontos jövedelemforrása volt. A mésszel-járásnak a távoli vidékekre gazdasági haszna mellett társadalmi jelentősége is volt: A különböző régiók közötti gazdasági cserék mellett, etnikai, kulturális kapcsolatokra is alkalmat nyújtott. Egykor tíz mészégető kemence - katlan - volt a faluban. Ma az 1952-ben létesített és az 1989-es rendszerváltás után bezárt, de néhány éve újraindított mészkőbányában üzemel időszakosan kettő. Ezenkívül jelentős volt az erdőkitermelés, a sajt- és túrókészítés. Az almási túró egykor igen keresett élelmiszer volt a környező városok piacain - Székelyudvarhely, Csíkszereda, Brassó -.

Homoródalmási látkép


Az állattenyésztés során a falutól nagy távolságra lévő erdei kaszálókon sajátos életforma alakult ki az idők folyamán. Mivel a széna és sarjúkészítés hosszadalmas idénymunka, az emberek gondoskodtak maguknak "födélaljáról". A nagy távolság és a nehéz út késztethetett egyeseket arra, hogy kaszálójukra tekintélyes "odorral" rendelkező pajtát építsenek a takarmány helybeli elraktározására és téli feletetésére. Ezek voltak a pajtás helyek az almási Vargyas nevű határban.
A rendszer váltás után a hajdani pajtás helyek egy része újraépült, ha nem is teljes egészében, de egy kicsi ház erejéig mindenképpen, amelyek a jövőben a tanyai vendégfogadás kialakulásának lehetnek csírái. A Homoródalmásra látogatót az idevezető rossz utakért kárpótolják a környéken látható természeti szépségek, a minden évszakban kellemes gyalogtúrák, kirándulások szervezésének kitűnő lehetőségei.


A téli sportok kedvelőinek egy 300 m hosszú, sípálya áll rendelkezésére. A nyáron idelátogatók kirándulhatnak a Vargyas szurdokvölgyében, amely ritka természeti jelenségekben bővelkedik. A Vargyas szurdokvölgy az Almási barlangrendszerrel mintegy 800 hektáros területe természetvédelmi, tájvédelmi körzet.A különböző magasságokban elhelyezkedő barlangok közül legismertebb az Orbán Balázsról elnevezett 1527 m összjáratú főbarlang. A barlang-nyílással szemben az Erős szakadékos oldalában egy magányos sziklaszál emelkedik: a Csala-tornya. A monda szerint tatárjáráskor Csala vezér onnan figyelte a tatársereg mozdulatait. A szurdokvölgy látnivalói közé tartozik a Vargyas patak vizének közel 1 km hosszú földalatti útja: "A víz nagy része ugyanis egy víznyelőn és a meder repedésein eltűnik (Víznyugat) a mészkőtömbök még ismeretlen üregeibe. Alább, mint búvópatak egy bő forrás formájában (Vízkelet) lát napvilágot" (KISGYÖRGY 1973). A Vargyas szurdokvölgy közelében látható Tatársánc ahhoz a védelmi vonalhoz tartozik, amely a Szent László korabeli Magyar Királyság keleti határait - gyepűit - védte az úz és kun betörésekkel szemben. E gyepűvonalhoz tartoznak a falu felett őrködő Várhegy tetején fekvő egykori Almás-vára romjai is. A Tatársánc mellett láthatóak a Tatárkápolnának nevezett Árpádkori templom romjai.Homoródalmás lakói a népi foglalkozások mesterei voltak. A népi díszítőművészet, famegmunkálás, bútorfestés, szövés, hímzés, posztókészítés és ványolás, szekeresség terén tűntek ki. 1998 júliusától a Homoródalmási Unitárius Egyházközség és a helyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, 2002-től a Rika Kistérségi Egyesület forrásbevonási segítségével hagyomány- és értékmegőrző táborokat szervez iskolás gyerekeknek, bútorfestés, kötélverés, kovács, mészégető, fafaragó, kosárfonás, szövő, pásztorkodás, molnár mesterségek valamint asszonymunkák - kenyér és kürtőskalács-sütés - felelevenítésére, elsajátítására.

Kapcsolattartó személy:

Rigó Mihály polgármester
tel.: 0040-266-220820, 0040-726-436914
e-mail: rimisi@freemail.hu
Created by DirectWEB in 2005 (c).

Proiect finantat de F.E.A.D.R. prin Contract de finantare: C4312011072176016/31.01.2012

Pentru informatii despre alte Programe desfãsurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeanã, puteti sã vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.

Acest website nu reprezintã pozitia oficialã a Comisiei Europene.
Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.

Toate informatiile privind Programele PNDR si SAPARD furnizate în aceastã paginã sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializãrii.