Főoldal    |    Eseménynaptár    |    Események    |    Vendégkönyv    |    Webvázlat    
Bemutatkozás    |    A kistérség vonzerejei    |    Leader   |    Települések    |    Elérhetőségek   
Mottó:
" Ha nem teheted azt, hogy külföldi országokat, szép helységeket és városokat láss és ismerj, legalább igyekezz hazádnak azon keskeny körét, melyben születtél, vagy ahol lakol - bármilyen is az - megismerni és ismertetni."
(Jánosfalvi Sándor István)
Hírek / Újdonságok
 Egyesületünkhöz leadott pályázatok bemutatása
Az Erdély TV Tájkép című műsorában mutatták be az egyesületünkön keresztül megvalósult pályázatokat. A műsorfolyam 5 részében 20 pályázattal ill. pályázóval ismerkedhetünk meg, amelyek megtekinthetőek az alábbi linkeken: http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71818 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71484 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71123 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=72474 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=72147

 2015. március 09. - 2015. március 20. között újabb pályázatokat hirdetünk a 112L és 421L intézkedésekben.
Részletekért kattintson a LEADER-fül Aktuális pályázati kiírások menüpontjára.

 Megjelent a 2015. évre szóló Pályázatkiírási-tervezet módosított változata.
Megtekinthető a LEADER-fül alatt.

Hírlevél
Név:
E-mail:
  

Bemutatkozás

- A Rika Kistérség
- A Rika Kistérségi Egyesület
- Réka királyné sírja

A Rika Kistérség

Románia Európában
Románia Közép- és Délkelet-Európa határán, a Balkán félsziget északi részén, a Kárpát-medence keleti felében fekszik. Területe 237500 négyzetkilométer, lakóinak száma 1992-ben 22,7 millió volt. Az ország jelentős tranzit szerepet tölt be Nyugat- és Kelet-Európa és a Fekete tenger, valamint a Balkán-félsziget országai között. Kiemelkedő a dunai vízi út, valamint a fekete-tengeri hajóforgalom földrajzi jelentősége. Az ország legjelentősebb hegyvidéke a Kárpátok, amely az Erdélyi- medencét fogja közre, majd a hegykerettől keletre és délre a Szubkárpátok, a magas dombvidékek és végül az alacsony síkságok húzódnak. Románia igen változatos természetföldrajzi viszonyokkal rendelkező ország. A főbb felszíni formák egyharmados aránya harmonikus domborzati felépítésre utal. Románia természeti környezetének, a környezet potenciáljának feltárása közvetlen gazdasági érdek. Mindez feltételezi a földrajzi környezet összegező integrált értékelését, vizsgálatát.
Az idegenforgalmi szempontú értékelésben nagyon fontos annak megállapítása, hogy az adott turisztikai terület, üdülőkörzet mennyire terhelt, "levegős", még fejleszthető, vagy éppen a kiépítés már befejeződött. Románia turisztikai versenyképességét mindazon idegenforgalmi értékek határozzák meg, melyek vonzzák az idegen vendégeket, turistákat.

Erdély
A Kárpátok vonulata az Erdélyi-medencét fogja közre. Az Erdélyi- medence 400-700 méter magas dombsorait a folyóvizek darabolják.
130 esztendővel ezelőtt Orbán Balázs A Székelyföld leírása, című korszakos munkája előszavában a következő sorokkal mutatja be Erdélyt: "Hazánknak kétségtelenül legérdekébresztőbb része a Királyhágón inneni (keleti) terület, melynek ma már, - az unió szerencsés végrehajtása után - csupán földrajzi fogalom szerint adjuk az "Erdély" nevet. Ezen roppant havasok által körülkerített, sok helyt őserdőktől borított országrész, még vasúttal az eszme- és forgalomterjesztés ezen életterével nem bírván, legismeretlenebb és legelzártabb, s talán könnyebb az Óceánon túli Amerikába, mint ez irányban a hon véghatárain fekvő Székelyföldre eljutni. Pedig e terület az, mely a figyelmet méltán ragadja magához, mert ... felleg vára, s hatalmas védvonala az e hazának, hol hősies szabadság és hazaszeretettel felvértezett keblek alkotnak. És éppen ezen véghatárainkon fekvő legérdekesebb terület, a szép Székelyföld az, mely legkevésbé van ismerve, melyről önmagunk is legkevesebbet tudunk. Égető szükséggé vált tehát annak felkutatása és ismertetése."
Jól belegondolva Orbán Balázs üzenete ma is éppen olyan jelentőséggel bír, mint 130 évvel ezelőtt. Kötelességünk környezetünket megismerni és másokkal is, megismertetni, mert nemcsak vendégeinknek, hanem nekünk is hasznunkra válik.

A Rika Kistérség
Az Észak-Persány hegységnek az Olt-szoros és a Hagymási hágó közötti szakaszát, a legendás hírű Attila király, Réka nevű feleségéről, akinek a hagyomány szerint valahol ott van a sírja, Rika-hegységnek, röviden Rikának nevezik a környékbeliek.
A Rika kistérség Belső-Erdély keleti peremén, Hargita-, Kovászna- és Brassó megye határtelepüléseit magába foglalva, az Észak-Persány - Rika hegység - köré csoportosulva, a Kárpátok ölelésében fekszik. Határa kelet felé a Keleti-Kárpátok vonulata, amelyet párhuzamosan követ a Görgényi havasok és a Hargita vulkáni vonulata. E két vonulat között a Gyergyói-, Felcsíki-, Alcsíki- medence sorakoznak egymás után, az egykori Csíkszék. A Hargita nyugati oldalán a Vargyas, a Nagy- és Kis-Homoród mentén, a Nagy- és Kis-Küküllő felső folyásán a korábbi Udvarhelyszék. Északra a Kis - Küküllő mentén, a Nyárád terén és Marosvásárhelynél átnyúlva a Maroson a Mezőségbe a mai Maros megye déli-délnyugati területével megegyező egykori Marosszék a határa, délen a korábbi Háromszék, Erdővidék, Barcaság a határa.
A terület közel 70 %-át hegyvidék alkotja.
A természeti adottságoknak köszönhetően kifejleszthető az állattenyésztés és a turisztikai ipar, ez utóbbi a RIKA Kistérség egyik nagy, kellőképpen ki nem használt lehetősége, tulajdonképpen szinte az egyedüli versenyesélye. A RIKA Kistérség lehetőségei elsősorban főleg a falusi turizmus felé mutatnak. Ez az idegenforgalmi ágazat jellemzően átalakulóban van a világban, a testápoló-karbantartó és a természetgyógyászati lehetőségek irányába. Kevés átszervezéssel és kellő marketinggel nagyon rövid idő alatt és jó eséllyel válthatunk mi is, hiszen ebben a környezetben bármilyen természet közeli, idegenforgalmi ötlet megvalósítható. Ilyen lehet például a vadászturizmus, a vándorturizmus vagy a barlangturizmus.
A kistérség tájképi szépségei a legnagyobb változatossággal tárják a turista elé a természet csudás szépségeit. Vadvirágos mezői, a Kárpátok bércei, a Rika hegység és a közeli Hargita, kimeríthetetlen tárháza a gyönyörű, részben ősidők óta itt élő növényeknek. Talán itt nőnek a Kárpátok legsudarabb fenyői, itt a legszebbek a rétek, a nárciszmezők, a tőzeglápok és itt érzi igazán jól magát a barnamedve, a szarvas, farkas, a patakokban a sebes pisztráng.
A RIKA Kistérség területe közel 40000 hektár, lakossága 8000 fő körüli. Székelyföld és az egykori Szászföld találkozásának, egyben a régi Udvarhelyszék déli részének és Háromszék találkozásának egyik változatos természeti kistája. Tulajdonképpen Rika hegység körüli Nagy- és Kis Homoród, Vargyas és Olt völgyeiben meghúzódó községek és falvak tartoznak ide.
Napjainkban a Rika Kistérség vidéke sajnos a Székelyföld egyik leghátrányosabb vidéke. Azt is lehet mondani, hogy közlekedési és gazdasági "árnyékban" fekszik, távol lévén a jó közlekedési utaktól, a piacgazdaság fő áramvonalaitól, küzdve azért, hogy megtalálja kapcsolatait a külvilággal. Érződik a vasút hiánya és közutak elhanyagolt állapota. A hátrányos helyzet 1990 után is erősödött. Gyengült a falvak népesség-megtartó ereje s az elöregedés jelensége talán megfordíthatatlan.
Felismerve a falusi térségek hanyatlásának veszélyeit a Homoródalmás, Oklánd, Vargyas, Alsórákos, Zsombor, Homoródjánosfalva települések alkotta Rika Kistérségben, a jelenlegi helyzeten változtatni kívánó, a fejlődésért tenni akaró önkormányzatok, magánszemélyek, szervezetek, intézmények és vállalkozások, a Hargita Megyei Tanács támogatásával szükségesnek tartották egy olyan egyesület létrehozását, amely hozzásegíti a közös érdekek érvényesítéséhez, a közös célok eléréséhez.
Created by DirectWEB in 2005 (c).

Proiect finantat de F.E.A.D.R. prin Contract de finantare: C4312011072176016/31.01.2012

Pentru informatii despre alte Programe desfãsurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeanã, puteti sã vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.

Acest website nu reprezintã pozitia oficialã a Comisiei Europene.
Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.

Toate informatiile privind Programele PNDR si SAPARD furnizate în aceastã paginã sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializãrii.