Főoldal    |    Eseménynaptár    |    Események    |    Vendégkönyv    |    Webvázlat    
Bemutatkozás    |    A kistérség vonzerejei    |    Leader   |    Települések    |    Elérhetőségek   
Mottó:
" Ha nem teheted azt, hogy külföldi országokat, szép helységeket és városokat láss és ismerj, legalább igyekezz hazádnak azon keskeny körét, melyben születtél, vagy ahol lakol - bármilyen is az - megismerni és ismertetni."
(Jánosfalvi Sándor István)
Hírek / Újdonságok
 Egyesületünkhöz leadott pályázatok bemutatása
Az Erdély TV Tájkép című műsorában mutatták be az egyesületünkön keresztül megvalósult pályázatokat. A műsorfolyam 5 részében 20 pályázattal ill. pályázóval ismerkedhetünk meg, amelyek megtekinthetőek az alábbi linkeken: http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71818 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71484 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=71123 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=72474 http://www.erdely.tv/magazin/tajkep?musor=72147

 2015. március 09. - 2015. március 20. között újabb pályázatokat hirdetünk a 112L és 421L intézkedésekben.
Részletekért kattintson a LEADER-fül Aktuális pályázati kiírások menüpontjára.

 Megjelent a 2015. évre szóló Pályázatkiírási-tervezet módosított változata.
Megtekinthető a LEADER-fül alatt.

Hírlevél
Név:
E-mail:
  

Bemutatkozás

- A Rika Kistérség
- A Rika Kistérségi Egyesület
- Réka királyné sírja

A Rika Kistérségi Egyesület

A RIKA KISTÉRSÉGI EGYESÜLET, a kistérség, kisrégió, önszerveződésének intézményes megtestesítője, tevékenysége révén a következő elsődleges társadalmi és gazdasági célokat kívánja elérni:
- az önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, vállalkozások és a lakósság együttműködésében rejlő lehetőségek és értékek kibontakoztatása,
- a kistérségben levő erőforrások gazdaságos felhasználása
- a kistérség jövedelemtermelő képességének növelése,
- a foglalkoztatási és szociális feszültségek csökkentése,
- új munkahelyek teremtése,
- az elvándorlás megállítása,
- az esélyegyenlőség kialakítása,
- a kulturális, természeti, építészeti örökségek és értékek védelme,
- hagyomány és értékőrző tudatformálás,
- a közösségi öntudat erősítése.


Egyesületünk célja az, hogy próbáljuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy vidékünknek vannak természeti, kulturális, néprajzi, építészeti értékei, amelyeket ismernünk kell és másokkal is meg kell ismertessünk. Tapasztalataink szerint egyre több fiatalban merült fel az igény arra, hogy megismerhesse a vidék régi népszokásait, dalait, táncait, ezáltal tartalmas szórakozással töltse el a szabadidejét. Kistérségünk külföldi (főleg magyarországi) testvértelepüléseinek részéről is merült fel olyan igény, miszerint szeretnék megismerni mélyebben e vidék szokásait, hagyományait. Mindezt pedig csak úgy lehet másokkal megismertetni, ha mi magunk mindent tudunk róla. Jelszavunk az, hogy: "jövőnk csak akkor lehet, ha ismerjük múltunkat".


Térségünkben hagyománya van a kórusmozgalomnak, népi tánctanulásnak, falusi színjátszásnak, e kisrégió lakói a népi foglalkozások mesterei voltak. A népi építészet, díszítőművészet, famegmunkálás, bútorfestés, szövés, hímzés, posztókészítés és ványolás, szekeresség terén tűntek ki. Éppen ezért tulajdonképpen újrahonosításról beszélhetünk ezen a téren. Egyesületünk konkrét célja is az, hogy a már jelenleg működő tánccsoportokat, dalegyleteket, falusi színjátszó csoportokat bemutassa, egymással megismertesse, ugyanakkor segítsen nekik bemutatkozni a régió azon területein is, ahol még nincsenek ehhez hasonló kezdeményezések, kedvet adva ezáltal az ott élő fiataloknak is egy ilyen kulturális, hagyományőrző mozgalomba való bekapcsolódásra, valamint külföldi vendégszerepléssel és külföldi hasonló jellegű kulturális csoportok meghívásával egyfajta kulturális tapasztalatcserét szorgalmazni. 1998 júliusától, Homoródalmáson minden nyári szünidőben a népdal-, néptánc- és népi színjátszás-tanulás mellett népfőiskolai műhelyeket szerveztünk kötélverés, kovács, mészégető, fafaragó, kosárfonás, szövő, pásztorkodás, molnár mesterségek valamint asszonymunkák - kenyér és kürtőskalács-sütés - felelevenítésére, elsajátítására.


Jelen pillanatban színjátszó csoportok működnek Homoródalmáson, Homoródkarácsonyfalván, Oklándon, kórusa van Homoródalmásnak és Vargyasnak, székely népitáncot tanulnak Homoródalmáson és Oklándon, fúvószenekara van Homoródalmásnak és Oklándnak. Népi színjátszó csoportjaink versenyekre járnak hasonló csoportokkal mérve össze ügyességüket ezáltal tanulva is egymástól. A táncosok és népdalénekesek, valamint a fúvós zenekarok a fontosabb községi ünnepek elmaradhatatlan fellépői érdekes színfoltot hozva ezáltal a falvaink mindennapjaiba.
Created by DirectWEB in 2005 (c).

Proiect finantat de F.E.A.D.R. prin Contract de finantare: C4312011072176016/31.01.2012

Pentru informatii despre alte Programe desfãsurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeanã, puteti sã vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.

Acest website nu reprezintã pozitia oficialã a Comisiei Europene.
Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.

Toate informatiile privind Programele PNDR si SAPARD furnizate în aceastã paginã sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializãrii.