Elkészült a Homoród Rika Küküllő térség LEADER alapú fejlesztési terve

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 431-es intézkedése a térségi fejlesztési tervek elkészítését és a helyi akciócsoportok létrehozását támogatja.
A Rika Kistérségi Egyesület pályázati felelősként a C 431.1010972100003/30.12.2009 számú pályázat lebonyolítója, amely során elkészítettük a HOMORÓD-RIKA-KÜKÜLLŐ térség LEADER alapú fejlesztési tervét.

A projekt támogatója a Mazőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökségen keresztül.


A fejlesztési terv készítése során az elmúlt nyolc hónapban több mint kétszáz térségbeli lakóssal sikerült kapcsolatba kerülni és véleményt kérni a jövőképüket illetve a fejlesztési elképzeléseiket tekintve. Ugyanakkor a helyi önkormányzatokhoz intézett kérdőív segítségével begyűjtöttük azokat az adatokat, amelyek segítségével meghatároztuk a térség jelenlegi helyzetét.
A helyzetkép és a fejlesztési elképzelések alapján meghatároztuk a Homoród-Rika-Küküllő térség jövőképét, amely a következő:
A megerősödott helyi közösségekben a családok meghatározó aránya tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat és a helyi természeti erőforrásokat; kiemelt a helyi változatos termékek és szolgáltatások használata és a turizmus; a viselkedés- és társadalmi mintákat a fiatalok a helyi kultúrából merítik.
Fejlesztési prioritásokként az alábbi elképzelések fogalmazódtak meg:
1. Helyi termék- és vállalkozásfejlesztés
2. Turizmusfejlesztés
3. Természeti, kulturális és épített örökségvédelem
4. Térségi arculat kialakítása és identitás erősítése
5. Ifjúság, sport, szociális és közösségi együttműködés
6. Humánerőforrásfejlesztés és térségek közötti együttműködések serkentése

Köszönet mindazoknak, akik aktív részvételükkel segítettek a fejlesztési terv elkészítésében.Nyomtat | Bezár